Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
www.cosmetica-shop.eu, hierna te noemen ‘Cosmetica Shop’, levert cosmetische en aanverwante producten aan
particuliere klanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Cosmetica Shop en door een bestelling, aankoop of acceptatie van een aanbieding geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten (deze worden gescheiden vermeld). Cosmetica Shop houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen bij eventuele veranderende kosten door wijzigende (wettelijke) voorschriften, productiekosten, productwijzigingen, of marktontwikkelingen. Indien een product is besteld en betaald maar onverhoopt niet voorradig is, wordt contact met u opgenomen om het al betaalde bedrag te crediteren of te vervangen door een ander product naar keuze.
Cosmetica Shop besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen en kleuren. Als onverhoopt toch blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt Cosmetica Shop zich het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m. bericht hierover.

3. Betaling
Cosmetica Shop accepteert een diversiteit aan betalingsmethodes, expliciet beschreven op Cosmetica Shop. Cosmetica Shop maakt bij bestellingen via internet gebruik van hosting via derden die gespecialiseerd zijn in beveiligde online betalingen en bestellingen. Fouten die hieruit voortvloeien zijn Cosmetica Shop niet aan te rekenen.

4. Levering
Producten die u koopt via Cosmetica Shop worden per post – verpakt in beschermende verpakking – verzonden naar het door u opgegeven adres. Het per post laten opsturen/bezorgen van de producten naar het door u opgegeven adres is voor uw eigen rekening en risico. Bij een bestelling ziet u direct de totaal door u te betalen verzendkosten en de verzendwijze.

Na ontvangst van uw betaling streeft Cosmetica Shop er naar uw bestelling binnen 1 werkdag te verwerken en toe te zenden. Er kan echter altijd een vertraging ontstaan door bijvoorbeeld een storing bij de bank, waar Cosmetica Shop niet aansprakelijk voor kan worden gehouden en wat geen reden tot annulering van de bestelling kan zijn. Bestellingen zullen uiterlijk binnen 36 uur worden verzonden.
Tijdens het bestel- en betaalproces wordt u via email op de hoogte gebracht van de status van uw betaling en het moment waarop uw product wordt verzonden per post.

5. Verzendkosten
De kosten voor verpakking en verzending van producten zijn direct zichtbaar zodra een product in de winkelwagen wordt geplaatst. Indien gratis verzenden van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld op Cosmetica Shop en automatisch zichtbaar in de winkelwagen.

6. Retourzendingen
In principe worden bestellingen niet retour genomen. Alleen indien er sprake is van een defect of productiefout bij ontvangst van de bestelling, kan er aanleiding zijn om het product te retourneren of te ruilen. In zo’n geval dient u contact op te nemen met info@cosmetica-shop.eu voor verdere instructies en overleg.

7. Garantie
Cosmetica Shop garandeert dat haar producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en aan de vermelde productspecificaties. Indien u hierover toch een klacht heeft, kunt u binnen 2 dagen na ontvangst van de producten mailen naar info@cosmetica-shop.eu. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u antwoord.

8. Kleuren
Cosmetica Shop tracht de kleuren van de make-up producten zo nauwkeurig mogelijk te benaderen op haar website. Houdt u er echter rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat lichte kleurafwijkingen altijd voor kunnen komen.

9. Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
De AVG schrijft voor dat uw persoonlijke gegevens alleen dan mogen worden gebruikt als u daarvoor toestemming geeft, en dat niet meer gegevens worden verzameld dan dat strikt noodzakelijk is. Bij het bestellen van producten worden diverse persoonlijke gegevens opgevraagd om u de producten toe te kunnen sturen. Cosmetica Shop vraagt deze gegevens met het specifieke doel om de producten te kunnen verzenden. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen zolang Cosmetica Shop bestaat. Op uw verzoek kunnen alle gegevens worden verwijderd, conform het Privacybeleid,

10. Eigendomsrecht
Geen enkel foldermateriaal of materiaal van de website dat eigendom is van Cosmetica Shop / Unity Cosmetics B.V. mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder expliciet toestemming te vragen via info@cosmetica-shop.eu. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze website of folders van Cosmetica Shop / Unity Cosmetics B.V. kunnen in strijd zijn met het auteursrecht, merkenrecht wetten en/of andere wetten, en kunnen leiden tot juridische stappen.

11. Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij www.voorwaarden.net. Tevens zijn deze voorwaarden gepubliceerd op de webwinkel van Cosmetica Shop, zijnde www.cosmetica-shop.eu. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold bij aankoop van de artikelen.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend
Belgisch recht van toepassing. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.